baner_prow_2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Lokalna grupa działania: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski współfinansowana jest
ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

OSTATNIE INFORMACJE:

 • 29Cze

  Relacja ze spotkań informacyjnych

  W dniach 22, 23 oraz 28 czerwca 2016 r. pracownicy Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski odwiedzili gminy członkowskie Stowarzyszenia (Sidra, Kuźnica, Szudziałowo, Krynki oraz Sokółka) w celu przeprowadzenia spotkań informacyjnych pn. Nowa Lokalna Strategia Rozwoju nowe

  ZOBACZ WIĘCEJ
 • 20Cze

  Powiatowe Seminarium Informacyjne

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski wraz z Podlaską Federacją Organizacji Pozarządowych zaprasza na Powiatowe Seminarium Informacyjne Dla Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się 28 czerwca 2016 r. w Kawiarni Lira po spotkaniu Informacyjnym pn. Nowa Lokalna Strategia

  ZOBACZ WIĘCEJ
 • 15Cze

  Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej

  Przedsięwzięcie obejmuje dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, rozszerzenie oferty edukacyjnej o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne w zakresie wyrównywania deficytów, zajęcia z zakresu kształtowania i rozwijania

  ZOBACZ WIĘCEJ
 • 15Cze

  Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży

  W ramach przedsięwzięcia będą realizowane przede wszystkim działania rozwijające kompetencje kluczowe i niezbędne na rynku pracy u uczniów, zakup wyposażenia, w tym narzędzia TIK, pomocy dydaktycznych dla dzieci niepełnosprawnych wraz z doskonaleniem u umiejętności nauczycieli.

  ZOBACZ WIĘCEJ
 • 15Cze

  Wsparcie rodzin z trudnościami oraz młodzieży zagrożonej

  Wsparcie rodzin z trudnościami oraz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym Przedsięwzięcie przewiduje wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz działania w zakresie wsparcia rodzin w rozwoju i samodzielnym wypełnianiu

  ZOBACZ WIĘCEJ
 • 15Cze

  Usługi opiekuńcze dla osób zależnych

  W ramach przedsięwzięcia przewidziane jest wsparcie jednostek opiekuńczych osób niepełnosprawnych oraz wsparcie innych usług zwiększających mobilność, autonomię i bezpieczeństwo tych osób, w tym: Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania miejsc świadczenia usług opiekuńczych

  ZOBACZ WIĘCEJ
 • 15Cze

  Projekty aktywności lokalnej (PAL)

  Przedsięwzięcie kierowane do środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Wsparcie wykorzystuje instrumenty aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym. Przedsięwzięcie może być skierowane do lokalnych społeczności na obszarach

  ZOBACZ WIĘCEJ