Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

Komunikat dotyczący pracy biura.

W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą zagrożenia epidemiologicznego i koniecznością zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby informujemy, iż z dniem 16 marca 2020 r. do odwołania Stowarzyszenie LGD Szlak Tatarski przestaje obsługiwać petentów w swojej siedzibie. Sprawy należy załatwiać drogą elektroniczną
(szlaktatarski@gmail.com), telefonicznie (85 711 50 50) lub korespondencyjnie.

W celu złożenia wersji papierowych wniosków w ramach trwających konkursów prosimy o wcześniejsze ustalenie poprzez kontakt telefoniczny (na wyżej wskazany numer) dokładnego terminu i godziny złożenia wniosków w biurze.

Informujemy również, że w związku z zaistniałą sytuacją doradztwo konkursowe świadczone drogą elektroniczną będzie uznawane do przyznania punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru.

 

 

OSTATNIE INFORMACJE:

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast