baner_prow_2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Lokalna grupa działania: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski współfinansowana jest
ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

OSTATNIE INFORMACJE:

 • 26Lip

  Zaproszenie na seminarium informacyjne

  Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie podlaskim oraz Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych mają przyjemność zaprosić na seminarium informacyjne, które odbędzie się w dniu 2 sierpnia 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, ul. Borsucza 2, w

  ZOBACZ WIĘCEJ
 • 19Lip

  Harmonogram realizacji Planu Komunikacji

  Zapraszamy do zapoznania się z Harmonogramem realizacji Planu Komunikacji na 2016 r. DO POBRANIA: Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na 2016

  ZOBACZ WIĘCEJ
 • 07Lip

  Nowe oferty pracy w biurze LGD

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski ogłasza nabór na stanowiska pracy: Asystent do spraw wdrażania LSR Obsługa

  ZOBACZ WIĘCEJ
 • 01Lip

  Nowy Harmonogram planowanych naborów

  Zapraszamy do zapoznania się z nowym Harmonogramem planowanych naborów wniosków. DO POBRANIA: Harmonogram planowanych

  ZOBACZ WIĘCEJ
 • 01Lip

  Wyposażenie obiektów kulturalnych

  Przedsięwzięcie obejmuje budowę, modernizację i wyposażenie obiektów i instytucji kultury (np. ośrodki kultury, świetlice, kluby wiejskie) Wartość alokacji: 250 000,00 zł Wysokość wsparcia: pomoc przyznawana jest w wysokości 90% kosztów kwalifikowanych, zaś w przypadku

  ZOBACZ WIĘCEJ
 • 01Lip

  Wsparcie powstania nowych miejsc noclegowych

  W ramach przedsięwzięcia realizowane będą projekty z zakresu tworzenia nowych miejsc noclegowych w istniejących i nowopowstających obiektach świadczących usługi noclegowe. Wartość alokacji: 250 000,00 zł Wysokość wsparcia: pomoc przyznawana jest w wysokości 90% kosztów

  ZOBACZ WIĘCEJ
 • 01Lip

  Remont zabytków sakralnych i kultu religijnego

  Remont zabytków sakralnych i kultu religijnego (z wyłączeniem zagospodarowania terenu) Przedsięwzięcie obejmuje inwestycje na zabytkowych obiektach sakralnych (np. kościoły, cerkwie, meczety, kaplice cmentarne) lub kultu religijnego (nagrobki, krzyże, kapliczki przydrożne, itp.)

  ZOBACZ WIĘCEJ