Informacje

Anulowanie naboru wniosków o powierzenie grantu nr 1/2018/GR w ramach projektu grantowego.

Zgodnie z § 13 ust. 6 Procedury oceny i wyboru grantów w ramach projektów grantowych, w uzasadnionych sytuacjach LGD ma prawo anulować ogłoszony przez siebie nabór

W związku z brakiem możliwości dokonania wyboru grantobiorców zgodnie z obowiązującymi  przepisami i w wyznaczonym terminie, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje o anulowaniu naboru wniosków o powierzenie grantu nr 1/2018/GR w ramach projektu grantowego.

Kolejny nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego zostanie ogłoszony w jak najszybszym terminie.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast