Zapytania ofertowe

Anulowanie ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 28.12.2018 R.

INFORMACJA O ANULOWANIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO PRZEPROWADZENIA BADANIA EWALUACYJNEGO

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski, ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka informuje o anulowaniu zapytania ofertowego z dnia 31.12.2018r. na przeprowadzenie „Kompleksowej usługi badania ewaluacyjnego mid-term Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski”.

Przyczyną anulowania zapytania jest fakt, iż kwoty przedstawione przez oferentów przewyższają możliwości finansowe Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski.

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast