Biuro

Do głównych zadań Biura Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski należy:

 • aktywizacja i podejmowanie działań na rzecz Stowarzyszenia,
 • prowadzenie spraw administracyjnych, finansowych i organizacyjnych Stowarzyszenia,
 • animacja lokalna i współpraca,
 • monitoring stopnia realizacji LSR,
 • udzielanie doradztwa wnioskodawcom,
 • wsparcie organizacyjne organów Stowarzyszenia,
 • wstępna weryfikacja wniosków o przyznanie pomocy,
 • prowadzenie rejestru interesów członków Rady,
 • realizacja Planu komunikacji.

Biuro służy realizacji celów i zadań Stowarzyszenia i zostało powołane na potrzeby działalności prowadzonej przez Stowarzyszenie, tak aby zapewnić możliwość podejmowania i obsługi interesantów, umożliwić organizację spotkań i posiedzeń władz Stowarzyszenia oraz zapewnić możliwość archiwizowania dokumentacji.

Struktura organizacji Biura przedstawia się następująco:

 1. Kierownik Biura,
 2. Specjalista ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju i księgowości,
 3. Asystent  ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju,
 4. Księgowa/Księgowy
 5. zewnętrzni zleceniobiorcy.

Obecnie zatrudnieni pracownicy Biura LGD:

 • Natalia Tomaszewska – p.o. Kierownika Biura. Pracownik zatrudniony od sierpnia 2015 r. na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy.
 • Joanna Czarnowicz – Specjalista ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju i księgowości. Pracownik zatrudniony od maja 2013 r. na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy.
 • Monika Grusznis – Asystent ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Pracownik zatrudniony od października 2016 r. na podstawie umowy o pracę na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy.
 • Karolina Rokicka – Asystent ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Pracownik zatrudniony od lutego 2017 r. na podstawie umowy o pracę na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy.
 • Iwona Rećko – Asystent ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Pracownik zatrudniony od maja 2017 r. na podstawie umowy o pracę na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy.
 • Małgorzata Trembowska – Księgowa. Pracownik zatrudniony od grudnia 2012 r. na podstawie umowy zlecenia.
Wielkość czcionki
Wybierz kontrast