Dokumenty archiwalne

Lokalna Strategia Rozwoju

Informujemy, że na mocy zawartego w dniu 24 marca 2017 r. aneksu Nr 1 do umowy Nr 00006-6933-UM1040002/15 z dnia 17 maja 2016 r. uległa zmianie treść Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski. Zachęcamy do

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast