EFRROW

Inkubatory przetwórstwa lokalnego

Przedsięwzięcie przewiduje budowę inkubatora przetwórstwa produktów lokalnych w postaci przedsiębiorstwa spożywczego, w którym będzie prowadzona działalność w zakresie produkcji, przetwarzania, dystrybucji lub wprowadzania na rynek żywności

Inicjowanie i wspieranie współpracy

Inicjowanie i wspieranie współpracy pomiędzy podmiotami działającymi w sferze turystycznej Przedsięwzięcie obejmuje projekty informacyjne i szkoleniowe z zakresu tworzenia sieci i nawiązywania współpracy pomiędzy podmiotami działającymi w sferze

Działania promocyjne i informacyjne

Działania promocyjne i informacyjne z zakresu kultury i ochrony środowiska Zakres wsparcia W ramach przedsięwzięcia organizowane będą wydarzenia promocyjne i informacyjne (np. szkolenia, warsztaty, eventy, imprezy kulturalne) wykorzystujące

Budowa infrastruktury drogowej

Budowa infrastruktury drogowej na rzecz włączenia społecznego Przedsięwzięcie obejmuje realizację inwestycji drogowych. Zakres wsparcia  Planowane wsparcie obejmuje  inwestycje w zakresie: budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast