Informacje

NABÓR nr 12/2019 – PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.2.4. Inwestycje przy obiektach zabytkowych na operacje z zakresu: typu projektu nr 7 – Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 12/2019 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski CEL OGÓLNY 2. Rozwój turystyki,

KOMUNIKAT Z DNIA 15.07.2019 R. DOTYCZĄCY OGŁOSZENIA O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WPSARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD DO NABORÓW 3/2019, 4/2019, 5/2019, 6/2019.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania informuje, że decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała nr 55/837/2019 z dnia 10 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Instrukcji wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast