Informacje

Posiedzenie Rady – 17.09.2019 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, że w dniu 17.09.2019 r. o godz. 9:30 odbędzie się posiedzenie Rady oceniającej wnioski złożone w ramach naboru: – 14/2019 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.2 Inkubator przetwórstwa

Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach naboru 13/2019 PRZEDSIĘWZIĘCIE1.2.2 Projekty aktywności lokalnej na operacje z zakresu typu projektu nr 6a-d Programy aktywności lokalnej.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru: – 13/2019

Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach naboru 12/2019 PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.2.4 Inwestycje przy obiektach zabytkowych na operacje z zakresu: typ projektu nr 7 – Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru: – 12/2019

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast