Informacje

Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach naboru 16/2018 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.5.1 Rozwój kompetencji cyfrowych na operacje z zakresu typ projektu nr 6 – Projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego w obszarze edukacji ekologicznej, turystyki oraz rozwoju kompetencji cyfrowych osób starszych oraz w ramach naboru 20/2018 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.3.3 Inwestycje w infrastrukturę społeczną na operacje z zakresu typ projektu nr 8 – Projekty z zakresu infrastruktury społecznej.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru: – 16/2018

WYJAZD STUDYJNY 15-17.11.2018 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zaprasza na wyjazd studyjny pn. Litewskie Grupy Działania w dniach 15-17 listopada 2018 roku. Głównym celem wyjazdu jest wizyta w dwóch Lokalnych Grupach Działania funkcjonujących na obszarze

Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach naboru 17/2018 PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.2.1 Remont zabytków sakralnych i kultu religijnego (z wyłączeniem zagospodarowania terenu) oraz w ramach naboru 18/2018 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.2 Inkubator przetwórstwa lokalnego.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru: – 17/2018

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast