Informacje

NABÓR nr 16/2019 – PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.4.3 Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej i dostosowanie jej potrzeb do dzieci niepełnosprawnych na operacje z zakresu typ projektu nr 10 – Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego – aktualizacja z dnia 03.09.2019 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 16/2019 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski CEL OGÓLNY 1. Zwiększenie

Informacja o braku złożonych wniosków w ramach naboru Nr 15/2019 – PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.4 Działania aktywizujące osoby bierne zawodowo na operacje z zakresu: typu projektu nr 1 – Programy podnoszące aktywność i mobilność zawodową oraz zdolność do zatrudnienia grupy osób biernych zawodowo

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, że w ramach ogłoszonego naboru Nr 15/2019 – PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.4 Działania aktywizujące osoby bierne zawodowo na operacje z zakresu: typu projektu nr 1 – Programy

Posiedzenie Rady – 05.09.2019 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, że w dniu 05.09.2019 r. o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Rady oceniającej wnioski złożone w ramach naboru: – 13/2019 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.2 Projekty aktywności lokalnej

NABÓR nr 18/2019 – PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.5.1 Rozwój kompetencji cyfrowych z zakresu typ projektu nr 6 – Projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego w obszarze edukacji ekologicznej, turystyki oraz rozwoju kompetencji cyfrowych osób starszych.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 18/2019 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski CEL OGÓLNY 1. Zwiększenie

Relacja ze szkolenia – „Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej i dostosowanie jej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Prezentacja warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w naborze 16/2019” – 26.08.2019 r.

W dniu 26.08.2019 roku w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski odbyło się szkolenie pn.: „Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej i dostosowanie jej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Prezentacja warunków udzielenia

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast