Konkursy i wyniki oceny EFRROW

Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach naboru 17/2018 PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.2.1 Remont zabytków sakralnych i kultu religijnego (z wyłączeniem zagospodarowania terenu) oraz w ramach naboru 18/2018 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.2 Inkubator przetwórstwa lokalnego.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru: – 17/2018

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast