Konkursy i wyniki oceny EFS

Komunikat dotyczący zmiany zapisów załączników do minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS realizowanego przez podmiot inny niż LGD

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski Informuje, że zmianie uległ załącznik o nazwie Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD (dla umów

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast