Konkursy i wyniki oceny EFS

KOMUNIKAT Z DNIA 15.07.2019 R. DOTYCZĄCY OGŁOSZENIA O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WPSARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD DO NABORÓW 3/2019, 4/2019, 5/2019, 6/2019.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania informuje, że decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała nr 55/837/2019 z dnia 10 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Instrukcji wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym

Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach naboru 5/2019 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.3 Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na operacje z zakresu: typ projektu nr 3 Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru: – 5/2019

Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach naboru 6/2019 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.4.1 Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej na operacje z zakresu: typ projektu nr 4 b-f Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru: – 6/2019

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast