Konkursy i wyniki oceny EFS

Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach naboru 13/2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.2.4 Inwestycje przy obiektach zabytkowych na operacje z zakresu: typ projektu nr 7 – Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego oraz w ramach naboru 14/2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.3.1 Usługi opiekuńcze dla osób zależnych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru: 13/2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE

Nabór nr 16/2020 – PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.4.1 Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej nr 4 b-f Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 16/2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski CEL OGÓLNY 1: Zwiększenie włączenia społecznego

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast