Konkursy i wyniki oceny EFS

Nabór nr 6/2019 – PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.4.1 Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej nr 4 b-f Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – aktualizacja z dnia 22.05.2019 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 6/2019 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski CEL OGÓLNY 1: Zwiększenie włączenia społecznego i

Posiedzenie Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, że w dniu 16.05.2019 r. o godz. 09:00 odbędzie się posiedzenie Rady oceniającej wnioski złożone w ramach naboru: – 4/2019 PRZEDSIĘWZIĘCIE  1.2.2 Projekty aktywności lokalnej

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast