Konkursy i wyniki oceny EFS

Wyniki oceny wniosków złożonych w naborze 15/2018 na operacje z zakresu typ projektu nr 5 – Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru nr 15/2018

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast