Konkursy i wyniki oceny EFS

Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach naboru 13/2019 PRZEDSIĘWZIĘCIE1.2.2 Projekty aktywności lokalnej na operacje z zakresu typu projektu nr 6a-d Programy aktywności lokalnej.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru: – 13/2019

Informacja o braku złożonych wniosków w ramach naboru Nr 15/2019 – PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.4 Działania aktywizujące osoby bierne zawodowo na operacje z zakresu: typu projektu nr 1 – Programy podnoszące aktywność i mobilność zawodową oraz zdolność do zatrudnienia grupy osób biernych zawodowo

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, że w ramach ogłoszonego naboru Nr 15/2019 – PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.4 Działania aktywizujące osoby bierne zawodowo na operacje z zakresu: typu projektu nr 1 – Programy

NABÓR nr 15/2019 – PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.4 Działania aktywizujące osoby bierne zawodowo na operacje z zakresu: typu projektu nr 1 Programy podnoszące aktywność i mobilność zawodową oraz zdolność do zatrudnienia grupy osób biernych zawodowo

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALZIOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 15/2019 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski Cel główny 1: Zwiększenie włączenia społecznego

KOMUNIKAT Z DNIA 15.07.2019 R. DOTYCZĄCY OGŁOSZENIA O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WPSARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD DO NABORÓW 3/2019, 4/2019, 5/2019, 6/2019.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania informuje, że decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała nr 55/837/2019 z dnia 10 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Instrukcji wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast