Konkursy i wyniki oceny EFS

Wyniki oceny wniosków: NABÓR 11/2017 Inwestycje w infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną, NABÓR 12/2017 Remont zabytków sakralnych i kultu religijnego (z wyłączeniem zagospodarowania terenu), NABÓR 14/2017 z zakresu typu projektu nr 5 – wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR.

WYNIKI OCENY WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH NABORÓW: 11/2017, 12/2017 i 14/2017 Lokalna Grupa Działania – Szlak Tatarski zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast