Konkursy i wyniki oceny EFRR

Komunikat – zmiana numeru naboru i wydłużenie terminu składania wniosków w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA 3.3.1 Kształtowanie przestrzeni publicznej typ projektu nr 9 Rewitalizacja małej skali obowiązujący od dnia 31.12.2019.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, iż zmianie uległ numer naboru wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD. Prawidłowy numer naboru to 1/2020. Ponadto zmianie uległ termin na

Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach naboru 19/2019 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.3.2 Wsparcie rodzin z trudnościami oraz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym z zakresu: typ projektu nr 10 – Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz w ramach naboru 20/2019 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.4.3 Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej i dostosowanie jej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych na operacje z zakresu: typ projektu nr 10 – Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru: 19/2019 PRZEDSIĘWZIĘCIE

Nabór nr 1/2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.3.1 Kształtowanie przestrzeni publicznej typ projektu nr 9 Rewitalizacja małej skali – aktualizacja ogłoszenia dokonana w dniu 31.12.2019 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 25/2019 1/2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski CEL OGÓLNY 3. Poprawa stanu

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast