Konkursy i wyniki oceny EFRR

NABÓR nr 20/2019 – PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.4.3 Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej i dostosowanie jej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych z zakresu typu projektu nr 10 – Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 20/2019 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski CEL OGÓLNY 1. Zwiększenie

Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach naboru 17/2019 1.3.3 Inwestycje w infrastrukturę społeczną na operacje z zakresu typ projektu nr 8 – Projekty z zakresu infrastruktury społecznej.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru: – 17/2019

Informacja o braku złożonych wniosków w ramach naboru 18/2019 1.5.1 Rozwój kompetencji cyfrowych na operacje z zakresu: typ projektu nr 6 – Projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego w obszarze edukacji ekologicznej, turystyki oraz rozwoju kompetencji cyfrowych osób starszych.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, że w ramach ogłoszonego naboru Nr 18/2019 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.5.1 Rozwój kompetencji cyfrowych na operacje z zakresu: typ projektu nr 6 – Projekty z zakresu społeczeństwa

Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach naboru 16/2019 1.4.3 Rozbudowa infrastruktury przedszkolneji dostosowanie jej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych na operacje z zakresu: typ projektu nr 10 – Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru: – 16/2019

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast