Konkursy i wyniki oceny EFRR

Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach naboru 1/2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.3.1 – Kształtowanie przestrzeni publicznej na operacje z zakresu typ projektu nr 9 – Rewitalizacja małej skali.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru: 1/2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE

Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach naboru 23/2019 PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.3.1 – Kształtowanie przestrzeni publicznej na operacje z zakresu typ projektu nr 11 – Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej oraz systemy sterowania oświetleniem (ulicznym) oraz w ramach naboru 24/2019 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.4.2 Wyrównanie szans dzieci i młodzieży na operacje z zakresu typu projektu nr 5 – Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru: 23/2019 PRZEDSIĘWZIĘCIE

Komunikat – zmiana numeru naboru i wydłużenie terminu składania wniosków w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA 3.3.1 Kształtowanie przestrzeni publicznej typ projektu nr 9 Rewitalizacja małej skali obowiązujący od dnia 31.12.2019.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, iż zmianie uległ numer naboru wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD. Prawidłowy numer naboru to 1/2020. Ponadto zmianie uległ termin na

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast