Konkursy i wyniki oceny EFRR

NABÓR nr 12/2019 – PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.2.4. Inwestycje przy obiektach zabytkowych na operacje z zakresu: typu projektu nr 7 – Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 12/2019 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski CEL OGÓLNY 2. Rozwój turystyki,

Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach naboru 11/2019 PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.3.1 Kształtowanie przestrzeni publicznej na operacje z zakresu: typ projektu nr 9 – Rewitalizacja małej skali.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru: – 11/2019

Posiedzenie Rady.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, że w dniu 02.07.2019 r. o godz. 09:00 odbędzie się posiedzenie Rady oceniającej wnioski złożone w ramach naboru: – 11/2019 PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.3.1 Kształtowanie przestrzeni

Informacja o braku złożonych wniosków w ramach naboru nr Nr 10/2019 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.5.1 Rozwój kompetencji cyfrowych na operacje z zakresu: typ projektu nr 6 – Projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego w obszarze edukacji ekologicznej, turystyki oraz rozwoju kompetencji cyfrowych osób starszych.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, że w ramach ogłoszonego naboru Nr 10/2019 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.5.1 Rozwój kompetencji cyfrowych na operacje z zakresu: typ projektu nr 6 – Projekty z zakresu społeczeństwa

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast