Konkursy i wyniki oceny EFRR

Komunikat – wydłużenie terminu składania wniosków w ramach naboru 18/2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.3.3 Inwestycje w infrastrukturę społeczną na operacje z zakresu: typu projektu nr 8 – Projekty z zakresu infrastruktury społecznej, obowiązujący od dnia 04.11.2020 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, że zmianie uległ termin składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach naboru 18/2020. Termin został wydłużony do dnia 16 listopada 2020 r. do godziny 15:00. Zmiana terminu

Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach naboru 15/2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.3.1 Kształtowanie przestrzeni publicznej na operacje z zakresu: typ projektu nr 9 – Rewitalizacja małej skali.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru: 15/2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE

Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach naboru 13/2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.2.4 Inwestycje przy obiektach zabytkowych na operacje z zakresu: typ projektu nr 7 – Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego oraz w ramach naboru 14/2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.3.1 Usługi opiekuńcze dla osób zależnych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru: 13/2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE

Posiedzenie Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, że w dniu 22.10.2020 r. o godz. 09:00 odbędzie się posiedzenie Rady oceniającej wnioski złożone w ramach naboru: – 15/2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.3.1 – Kształtowanie przestrzeni

Nabór 18/2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.3.3 Inwestycje w infrastrukturę społeczną na operacje z zakresu: typ projektu nr 8 – Projekty z zakresu infrastruktury społecznej – aktualizacja z dnia 13.11.2020.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 18/2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski CEL OGÓLNY 1. Zwiększenie

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast