Konkursy i wyniki oceny EFRR

Komunikat – wydłużenie terminu składania wniosków w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA 2.2.4. Inwestycje przy obiektach zabytkowych na operacje z zakresu: typu projektu nr 7 – Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego, obowiązujący od dnia 11.09.2020 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, że zmianie uległ termin na składanie wniosków o dofinansowanie projektów. Termin został wydłużony do dnia 28 września 2020 r. do godziny 15:00. Zmiana terminu naboru związana jest

NABÓR nr 13/2020 – PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.2.4. Inwestycje przy obiektach zabytkowych na operacje z zakresu: typu projektu nr 7 – Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego – aktualizacja z dnia 20.08.2020 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 13/2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski CEL OGÓLNY 2. Rozwój turystyki,

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast