Praca w LGD

Wyniki konkursu na pracownika biurowego

Dnia 8 kwietnia Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zamieściło na stronach Internetowych: LGD Szlak Tatarski, Powiatowego Urzędu Pracy oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędach Gmin ogłoszenie o konkursie na stanowisko pracownika

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast