Członkowie

W skład Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski wchodzi 81 członków reprezentujących trzy sektory: publiczny, gospodarczy i społeczny.

Najliczniej reprezentowany jest sektor społeczny tj. 42 członków, w tym 7 osób spoza obszaru LGD oraz 6 osób reprezentujących podmioty społeczne:

  • 1 fundację, do której najważniejszych celów statutowych należy propagowanie twórczych zachowań i stylu życia sprzyjających budowaniu więzi międzyludzkich i międzypokoleniowych w środowisku lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem grup społecznych zagrożonych wykluczeniem i poznawanie, kultywowanie i ochrona polskiej kultury tradycyjnej z całym jej bogactwem, a zwłaszcza w jej wymiarze etnograficznym ze szczególnym uwzględnieniem wielokulturowości Podlasia;
  • 1 klub sportowy działający w zakresie rekreacji konnej i hipoterapii,
  • 3 stowarzyszenia, działające między innymi w zakresie: integracji środowiska lokalnego, poprawy jakości życia mieszkańców, działalności na rzecz zachowania i promowania walorów obszarów działalności propagującej rozwiązania proekologiczne działalności na rzecz rozwoju produktów lokalnych, wspierania przedsiębiorczości, likwidacji barier edukacyjnych, pomocy osobom starszym i wykluczonym społecznie.
  • 1 parafię katolicką.

Sektor gospodarczy reprezentuje 33 członków: rolników, sprzedawców detalicznych, usługodawców, właścicieli gospodarstw agroturystycznych.

Sektor publiczny reprezentowany jest przez jednostki samorządu terytorialnego, czyli 5 gmin członkowskich LGD (Krynki, Kuźnica, Sidra,  Sokółka, Szudziałowo) oraz Starostwo Powiatowe w Sokółce.

Struktura członkow lgd

DO POBRANIA:
Członkowie Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarki aktualny skład od 23 lutego 2018
Członkowie Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarki (nieaktualny skład od 23 lutego 2018)

Członkowie-Stowarzyszenia-LGD-Szlak-Tatarki-(nieaktualny-skład-od-17 listopada 2017)
Członkowie-Stowarzyszenia-LGD-Szlak-Tatarski-nieaktualny-skład-od-27września2017

 

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast