Informacje

Dni Krynek 2018 – otwarcie placu zabaw i siłowni pod chmurką.

Dnia 28 lipca b.r. przedstawiciele Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski uczestniczyli w Dniach Krynek 2018. Pracownicy opowiadali o istocie działalności Stowarzyszenia, funkcjonowaniu Biura, etapach realizacji LSR, jak również zapraszali potencjalnych beneficjentów do aktywnej współpracy. Można było otrzymać bezpłatne materiały promocyjne oraz publikacje  – notesy, mapy obszaru LGD, długopisy i balony.

Wydarzenie było połączone z oddaniem do użytku nowego placu zabaw i siłowni pod chmurką, których powstanie było możliwe dzięki wsparciu uzyskanemu w ramach ogłoszonego przez Stowarzyszenie LGD Szlak Tatarski naboru nr 11/2017 tytuł operacji „Zagospodarowanie działku numer 4272 w Krynkach przy ulicy Kościelnej, stanowiącej Ośrodek Sportu i Rekreacji” kwota dofinansowania 82 519,00 zł. Projekt zrealizowano w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA 2.3.1 Inwestycje w infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast