Informacje

Fiszka projektowa

W związku z wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski poszukuje ciekawych pomysłów na realizację projektów grantowych.

Obszar: Działania promocyjne i informacyjne z zakresu kultury i ochrony środowiska.

Projekty te mają przyczyniać się do realizacji celów LSR tj.: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji z wykorzystaniem, walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych.

Zachęcamy do składania fiszek – na ich bazie LGD przygotuje projekt grantowy w ramach którego możliwe będzie otrzymanie środków finansowych na realizację własnych pomysłów.

Fiszki projektowe należy składać w terminie od 29 stycznia do 5 lutego 2019 r., w formie elektronicznej – przesyłając na adres e-mail:

bądź w formie papierowej na adres: Stowarzyszenie LGD Szlak Tatarski, ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka.

Fiszka grantu w ramach projektu grantowego

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast