Informacje

Informacja o braku złożonych wniosków w ramach naborów nr 10/2017

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, że w ramach ogłoszonego naboru do Biura Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski wpłynął jeden wniosek o udzielenie wsparcia w ramach:

  • Naboru nr 10/2017, Numer naboru w GWA: RPPD.06.00-IZ.00-20-038/17,

Termin naboru: 25.08-15.10.2017

Przedsięwzięcie 2.2.4. Inwestycje przy obiektach zabytkowych

na operacje z zakresu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

Typ projektu Nr 7- Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego

Oś VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Informujemy, iż wyżej wymieniony wniosek został wycofany przez Wnioskodawcę w dniu 03.10.2017r. (kopia pisma w załączeniu) przed zwołanym na dzień 04.10.2017r. posiedzeniem Rady Lokalnej Grupy Działania, dokonującej oceny wniosków.

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast