Informacje

Informacja o braku złożonych wniosków w ramach naboru Nr 15/2019 – PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.4 Działania aktywizujące osoby bierne zawodowo na operacje z zakresu: typu projektu nr 1 – Programy podnoszące aktywność i mobilność zawodową oraz zdolność do zatrudnienia grupy osób biernych zawodowo

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, że w ramach ogłoszonego naboru Nr 15/2019 – PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.4 Działania aktywizujące osoby bierne zawodowo na operacje z zakresu: typu projektu nr 1 – Programy podnoszące aktywność i mobilność zawodową oraz zdolność do zatrudnienia grupy osób biernych zawodowo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 do Biura Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski nie wpłynęły wnioski o dofinansowanie.

Numer naboru w GWA2014 EFS: RPPD.09.01.00-IZ.00-20-049/19.

Termin naboru minął 28 sierpnia 2019 roku.

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast