Informacje

Informacja o braku złożonych wniosków w ramach naboru nr 19/2018 PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.1.1 Budowa infrastruktury na rzecz ochrony środowiska.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje,
że w ramach ogłoszonego naboru Nr 19/2018 PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.1.1 Budowa infrastruktury na rzecz ochrony środowiska na operacje z zakresu typ projektu nr 1 – OZE oraz typ projektu nr 2 – Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (z wyłączeniem wymiany źródeł ciepła na piece węglowe) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 do Biura Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski nie wpłynęły wnioski o dofinansowanie. Numer naboru w GWA2014 (EFRR): RPPD.08.06.00-IZ.00-20-051/18. Termin naboru minął 26 października 2018 r.

Kolejny nabór na operacje z wyżej wymienionego zakresu planowany jest w 2019  roku.

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast