Informacje

Informacja o braku złożonych wniosków w ramach naboru Nr 6/2018 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.3 Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, że w ramach ogłoszonego naboru Nr 6/2018 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.3 Działania na rzecz osób niepełnosprawnych typ projektu nr 8 b – Wsparcie usługami aktywnej integracji nowych osób w istniejących WTZ – wsparcie dotychczasowych WTZ nową ofertą w postaci usług aktywnej integracji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 do Biura Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski nie wpłynęły  wnioski o dofinansowanie. Numer naboru w GWA2014 EFS: RPPD.09.01.00-IZ.00-20-022/18. Termin naboru minął 30 kwietnia 2018 r.

Kolejny nabór na operacje z wyżej wymienionego zakresu planowany jest w II kwartale 2018 r.

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast