Informacje

Informacja o braku złożonych wniosków w ramach naboru nr 7/2019 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.3.2 Wsparcie rodzin z trudnościami oraz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym typ projektu nr 10 – Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, że w ramach ogłoszonego naboru Nr 7/2019 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.3.2 Wsparcie rodzin z trudnościami oraz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym na operacje z zakresu: typ projektu nr 10 – Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 do Biura Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski nie wpłynęły wnioski o dofinansowanie. Numer naboru w GWA2014 (EFS): RPPD.09.01.00-IZ.00-20-027/19. Termin naboru minął 24 maja 2019 r.

Kolejny nabór wniosków na operacje z wyżej wymienionego zakresu planowany jest w II półroczu 2019 r.

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast