Informacje

Informacja o braku złożonych wniosków w ramach naboru Nr 9/2018 PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.1.1 Wsparcie powstawania nowych miejsc noclegowych.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje,  że w ramach ogłoszonego naboru Nr 9/2018 PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.1.1 Wsparcie powstawania nowych miejsc noclegowych na operacje z zakresu – podejmowania działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020 do Biura Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski nie wpłynęły wnioski o dofinansowanie. Termin naboru minął 06 czerwca 2018 r.

Kolejny nabór na operacje z wyżej wymienionego zakresu planowany jest w II połowie 2018r.

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast