Informacje

Informacja o braku złożonych wniosków w ramach naboru nr 9/2019 – PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.4 Działania aktywizujące osoby bierne zawodowo z zakresu typ projektu nr 1 – Programy podnoszące aktywność i mobilność zawodową oraz zdolności do zatrudnienia grupy osób biernych zawodowo.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, że w ramach ogłoszonego naboru Nr 9/2019 RZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.4 Działania aktywizujące osoby bierne zawodowo z zakresu typ projektu nr 1 – Programy podnoszące aktywność i mobilność zawodową oraz zdolności do zatrudnienia grupy osób biernych zawodowo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 do Biura Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski nie wpłynęły wnioski o dofinansowanie. Numer naboru w GWA2014 (EFS): RPPD.09.01.00-IZ.00-20-034/19. Termin naboru minął 03 czerwca 2019 roku.

Kolejny nabór wniosków na operacje z wyżej wymienionego zakresu planowany jest w II półroczu 2019 r.

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast