Informacje

Informacja o posiedzeniu Rady.

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, że w dniu 16.05.2019r. nie dokonano oceny wniosków i wyboru operacji w ramach ogłoszonego naboru:

– 4/2019 PRZEDSIĘWZIĘCIE  1.2.2 Projekty aktywności lokalnej z zakresu: typ projektu nr 6 – Programy aktywności lokalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Powyższe spowodowane jest, iż na Posiedzeniu Rady w dniu 16.05.2019 r. nie została zapewniona prawomocność posiedzenia i podejmowanych przez Radę decyzji (kworum) w ramach naboru 4/2019.

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast