Informacje

Informacja o rozpoczęciu I naboru Czas na zmianę! Czas na biznes! – II Edycja (Fundacja Biznes i Prawo)

Informujemy, że beneficjent Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski Fundacja Biznes i Prawo – ogłosił nabór z zakresu Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, typ projektu nr 3: Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Na realizację projektu Fundacja Biznes i Prawo uzyskała dofinansowanie w kwocie 747 775,10 zł, w ramach naboru nr 4/2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.3 Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Więcej informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia:
https://fundacjabip.pl/informacja-o-rozpoczeciu-i-naboru-czas-na-zmiane-czas-na-biznes-ii-edycja/

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast