Dokumenty obowiązujące

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych na wsparcie funkcjonowania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski w latach 2016-2017

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych na wsparcie funkcjonowania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski w latach 2016-2017 o których mowa w § 4 ust. 3 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Nr 00006-6933-UM1040002/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Inf. o sposobie wykorzystanie sr. fin. 2016-2017

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast