Informacje

Informacja o terminie posiedzenia Rady.

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, że wyznaczono nowy termin Posiedzenia Rady oceniającej wnioski złożone w ramach naborów:

– 4/2018 PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.2.2  Wyposażenie obiektów kulturalnych z zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020,

– 5/2018 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.2 Projekty aktywności lokalnej na operacje z zakresu typu projektu nr 6a-d – Programy aktywności lokalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Powyższe spowodowane jest, iż na Posiedzeniu Rady w dniu 08.05.2018 r. nie została zapewniona prawomocność posiedzenia i podejmowanych przez Radę decyzji (kworum). Wobec tego Przewodniczący Rady LGD Szlak Tatarski wyznaczył nowy termin posiedzenia Rady na dzień 15.05.2018 r. na godz. 09:30.

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast