Informacje

Informacja o terminie posiedzenia Rady.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, że w dniu 21.06.2018 r. o godz. 09:30 odbędzie się posiedzenie Rady oceniającej wnioski złożone w ramach naborów:

– 8/2018 PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.2.4 Inwestycje przy obiektach zabytkowych na operacje
z zakresu typ projektu nr 7 – Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast