Informacje

Informacja o terminie posiedzenia Rady.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, że w dniu 08.11.2018 r.
o godz. 08:30 odbędzie się posiedzenie Rady oceniającej wnioski złożone w ramach naborów:

– 16/2018 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.5.1 Rozwój kompetencji cyfrowych na operacje
z zakresu typ projektu nr 6 – Projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego w obszarze edukacji ekologicznej, turystyki oraz rozwoju kompetencji cyfrowych osób starszych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,

– 17/2018 PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.2.1 Remont zabytków sakralnych i kultu religijnego
(z wyłączeniem zagospodarowania terenu) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

– 18/2018 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.2 Inkubator przetwórstwa lokalnego w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast