Informacje

Informacja o terminie posiedzenia Rady.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, że w dniu 14.11.2018 r. o godz. 08:30 odbędzie się posiedzenie Rady oceniającej wnioski złożone w ramach naborów:

– 16/2018 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.5.1 Rozwój kompetencji cyfrowych na operacje
z zakresu typ projektu nr 6 – Projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego w obszarze edukacji ekologicznej, turystyki oraz rozwoju kompetencji cyfrowych osób starszych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,

– 20/2018 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.3.3 Inwestycje w infrastrukturę społeczną na operacje
z zakresu typ projektu nr 8 – Projekty z zakresu infrastruktury społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast