Informacje

Informacja o terminie posiedzenia Rady.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, że w dniu 30.11.2018 r.
o godz. 08:30 odbędzie się posiedzenie Rady oceniającej wnioski złożone w ramach naborów:

– 21/2018 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.2 Projekty aktywności lokalnej na operacje z zakresu typu projektu nr 6a-d Programy aktywności lokalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast