Informacje

Informacja o terminie posiedzenia Rady.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, że w dniu 22.01.2019 r. o godz. 08:30 odbędzie się posiedzenie Rady oceniającej wnioski złożone w ramach naborów:

– PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.2.3 Działania promocyjne i informacyjne z zakresu kultury i ochrony środowiska.

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast