Informacje

Informacja o terminie Posiedzenia Rady.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, że w dniu 17.04.2019 r. o godz. 08:30 odbędzie się posiedzenie Rady oceniającej wnioski złożone w ramach naboru:

– 3/2019 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.4.2 Wyrównanie szans dzieci i młodzieży na operacje z zakresu typu projektu nr 5 – Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast