Informacje

Informacja o terminie posiedzenia Rady.

Informacja o terminie posiedzenia Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, że w dniu 04.10.2017r.  o godz.09:30 odbędzie się posiedzenie Rady oceniającej wnioski złożone w ramach naborów:
– 9/2017 PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.2.1. Remont zabytków sakralnych i kultu religijnego (z wyłączeniem zagospodarowania terenu) na operacje z zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
– 10/2017 PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.2.4. Inwestycje przy obiektach zabytkowych na operacje z zakresu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, typ projektu 7 projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast