Informacje

Informacja o terminie posiedzenia Rady

Informacja o terminie posiedzenia Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, że w dniu 17.01.2018r. o godz. 09:30 w Biurze Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski odbędzie się posiedzenie Rady oceniającej wnioski o przyznanie pomocy złożone w ramach naboru:
– 15/2017 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.4.1 Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej na operacje z zakresu typu projektu nr 4 – Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast