Informacje

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na organizację wyjazdu studyjnego

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, że zgodnie ze sposobem przeprowadzania zamówień o wartości przekraczającej 20 000,00 zł netto, o którym mowa w § 1 pkt. 2 Regulaminu udzielania zamówień przyjętego w dniu 24 lutego 2017 r. przez Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski, dokonano wyboru oferty na organizację wyjazdu studyjnego: Litewskie Grupy Działania. Najkorzystniejszą ofertą była oferta:

Biuro Podróży Turio s.c. Ewelina Rytelewska, Marcin Rytelewski
ul. Sienkiewicza 49 lok. 301
15-002 Białystok

Protokół z rozeznania rynku

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast