Zapytania ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie remontu pomieszczeń biurowych Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, że zgodnie ze sposobem przeprowadzania zamówień o wartości przekraczającej 20 000,00 zł netto, o którym mowa w § 1 pkt. 2 Regulaminu udzielania zamówień przyjętego w dniu 24 lutego 2017 r. przez Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski, dokonano wyboru oferty na realizację remontu pomieszczeń biurowych Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski. Najkorzystniejszą ofertą była oferta:

 

„KRISBUD” Kuźniak Krzysztof
ul. Sienkiewicza 5a
16-200 Dąbrowa Białostocka

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast