Zapytania ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup oraz instalację kolektora słonecznego

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, że zgodnie ze sposobem przeprowadzania zamówień o wartości przekraczającej 20 000,00 zł netto, o którym mowa w § 1 pkt. 2 Regulaminu udzielania zamówień przyjętego w dniu 24 lutego 2017 r. przez Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski, postępowanie na zakup oraz instalację kolektora słonecznego pozostawia się bez rozpatrzenia zgodnie z pkt 14 ppkt a) Zapytania ofertowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski z dnia 17 września 2019 r.

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast