Informacje

KOLEJNE UMOWY Z BENEFICJENTAMI PODPISANE

KOLEJNE UMOWY Z BENEFICJENTAMI PROW PODPISANE!

Miło nam poinformować, iż do dnia 28 lutego 2018 roku podpisane zostały kolejne umowy
z beneficjentami o dofinansowanie projektów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski.
Wsparcie zostało udzielone w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, rozwijania działalności gospodarczej, zachowania dziedzictwa lokalnego oraz rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Poniżej przedstawiamy dane projektów, na realizację których podpisano umowy:
1 . Zakres – Podejmowanie działalności gospodarczej

• Wnioskodawca: Szubski Michał Antoni
Tytuł operacji: Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie: nauka jazdy konnej, turystyka jeździecka i hipoterapia
Kwota dofinansowania: 60 000,00 zł.

• Wnioskodawca: Dziaduła Adam
Tytuł operacji: Podjęcie działalności gospodarczej i prowadzenie doradztwa technicznego
i świadczenie usług projektowych z zakresu wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji technologicznych
Kwota dofinansowania: 60 000,00 zł.

• Wnioskodawca: Rybiński Robert
Tytuł operacji: Stworzenie Punktu Kompleksowej Obsługi Rowerzystów w miejscowości Brzozowy Hrud
Kwota dofinansowania: 60 000,00 zł.

2 . Zakres – Rozwijanie działalności gospodarczej

• Wnioskodawca: Stacja Kontroli i Obsługi Pojazdów MARGUT s.c. D. i M. Gutowscy
Tytuł operacji: Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności Stacji Kontroli i Obsługi Pojazdów MARGUT s.c. D. i M. Gutowscy
Kwota dofinansowania: 120 330,00 zł.

• Wnioskodawca: Joanna Średnicka – Gry Strategiczne
Tytuł operacji: Żwirowy pagórek. Dwór inspirujących spotkań w Lebiedzinie.
Kwota dofinansowania: 194 174,00 zł.

• Wnioskodawca: BorTech Piotr Borowski
Tytuł operacji: Zakup innowacyjnego sprzętu do prac z liniami elektroenergetycznymi
Kwota dofinansowania: 299 997,00 zł.

• Wnioskodawca: HIGH POWER Mariusz Bienasz
Tytuł operacji: Rozwój jednoosobowej działalności gospodarczej HIGH POWER Mariusz Bienasz
Kwota dofinansowania: 300 000,00 zł.

• Wnioskodawca: Biasona Marek Bruzgo
Tytuł operacji: Wzrost konkurencyjności oraz rozwój oferty produktowej firmy BIASONA Marek Bruzgo
Kwota dofinansowania: 300 000,00 zł.

• Wnioskodawca: Beldesk Paweł Pyłko
Tytuł operacji: Rozwój działalności gospodarczej firmy BELDESK Paweł Pyłko poprzez zakup innowacyjnej suszarni
Kwota dofinansowania: 300 000,00 zł.

• Wnioskodawca: „Karczma pod Sokołem” Cezary Mizer
Tytuł operacji: Z Sokołem przez Szlak Tatarski
Kwota dofinansowania: 300 000,00 zł.

3 . Zakres – Zachowanie dziedzictwa lokalnego

• Wnioskodawca: Muzułmańska Gmina Wyznaniowa Bohoniki
Tytuł operacji: Remont dachu meczetu w Bohonikach
Kwota dofinansowania: 85 744,00 zł.

4 . Zakres – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

• Wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Antoniego Padewskiego
w Sokółce
Tytuł operacji: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę zadaszonego ołtarza polowego przy Kościele p.w. św. Antoniego w Sokółce
Kwota dofinansowania: 181 814,00 zł.

• Wnioskodawca: Gmina Sokółka
Tytuł operacji: Wykonanie placu zabaw nad zalewem w Sokółce
Kwota dofinansowania: 38 060,00 zł.

Źródło: https://www.facebook.com/stefan.krajewski.5/

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast