Informacje

Komunikat do naborów wniosków 4/2019, 19/2019, 21/2019 i 24/2019 dotyczący zmiany wzoru deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, iż zmianie Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem, tj. załącznik do Ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD.

Zmiana dotyczy uzupełnienia załącznika w zakresie wprowadzenia Informacji Administratora danych osobowych.

Uzasadnienie: spełnienie obowiązku informacyjnego administratora danych osobowych wynikającego z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Nowy załącznik obowiązuje od 22.11.2019 roku.

Załączniki:

1. Komunikat IZ
komunikat IZ
2. Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem
Wzor_deklaracji_wystawcy_weksla_in_blanco_wraz_z_wekslem

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast