Informacje

Komunikat do naboru 4/2019, 19/2019, 21/2019 i 24/2019 z dnia 07.01.2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski oraz Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem, tj. załącznik do Ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD.

Zmiana dotyczy uzupełnienia załącznika w zakresie wprowadzenia Informacji Administratora danych osobowych.

Nowy załącznik obowiązuje od  07.01.2020 roku.

W załączeniu:

– Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem
Zal_Wzor_deklaracji_wystawcy_weksla_in_blanco_wraz_z_wekslem

– Komunikat dot. zmiany wzoru deklaracji wystawcy weksla
Komunikat IZ z dn. 07.01.2010 r.

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast