Informacje

KOMUNIKAT DO NABORU WNIOSKÓW NR 15/2017 – ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

Stowarzyszenie LGD Szlak Tatarski informuje, iż 29 listopada 2017 r. została udostępniona nowa wersja 2.0.2  Generatora Wniosków Aplikacyjnych (GWA2014 EFS) dla RPOWP. W związku z w/w aktualizacją, zmianie uległ następujący załącznik dotyczący naboru wniosków nr 15/2017 – Typ projektu nr 4 – Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – Numer naboru GWA2014 (EFS) RPPD.09.01.00-IZ.00-20-047/17

  1. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

2. Nowy dokument – Wzór wniosku o dofinansowanie
2.Nowy dokument – Wzór wniosku o dofinansowanie

Jednocześnie informujemy, że nowy generator obowiązuje od 29 listopada br.

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast