Informacje

KOMUNIKAT DO NABORU WNIOSKÓW NR 19/2019 – WSPARCIE RODZIN Z TRUDNOŚCIAMI ORAZ MŁODZIEŻY ZAGROŻONEJ WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

Stowarzyszenie LGD Szlak Tatarski informuje, że w związku z omyłką pisarską w Załączniku nr 1 Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD, w pkt V.3.2 Wskaźniki stosowane w ramach naboru oraz ich planowane wartości do osiągnięcia zmianie uległa wartość:

  • wskaźnika produktu: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – z 46 osób na 92 osoby,

oraz

  • wskaźnika rezultatu bezpośredniego: Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu –z 1 sztuka na 2 sztuki.
Wielkość czcionki
Wybierz kontrast