Informacje

Komunikat dotyczący zmiany zapisów załączników do minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS realizowanego przez podmiot inny niż LGD

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski Informuje, że zmianie uległ załącznik o nazwie Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) wraz z załącznikami.

 Komunikat dotyczy naborów o nr w GWA:
RPPD.09.01.00-IZ.00-20-061/18
RPPD.09.01.00-IZ.00-20-066/18.

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami.

Komunikat – zmiana wzorów umów i OWU 01 2019
komunikat dotyczący zmiany zapisów – OWU i Porozumienie
Wzór umowy podmioty inne niż LGD

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast