Informacje

Komunikat (ryczałt z EFS)

Instytucja Zarządzająca informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała nr 299/4244/2018 z dnia 5 czerwca  br.) zmianie uległy następujące załączniki:

  1. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) wraz
    z załącznikami.
  2. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS
    (do projektów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe.
  3. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS
    (do projektów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe.

Pełna treść komunikatu i załączniki poniżej.

komunikat 05 06 2018
Wzór porozumienia dla pjb
Wzór porozumienia z pjb – kwoty ryczałtowe
Wzór umowy podmioty inne niż LGD

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast