Konkursy i wyniki oceny EFRR

Komunikat w ramach naboru 13/2020 z zakresu typu projektu nr 7 – Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego, obowiązujący od dnia 20.08.2020 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, że w treści Ogłoszenia o naborze wniosków nr 13/2020 oraz w załączniku WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD usunięto zapis dotyczący konieczności złożenia załącznika do wniosku pn. „uproszczony model finansowy/arkusze kalkulacyjne w formie aktywnego arkusza kalkulacyjnego (np. xls)” (pkt. III. Sposób składania wniosków, ppkt. 5c) .

W związku z powyższym zmianie uległ Załącznik nr 1 do ogłoszenia: Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD z zakresu typu projektu nr 7 – Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego.

Poniżej do pobrania aktualna treść załącznika:
1.Warunki udzielenia wsparcia typ 7 (aktualizacja z dnia 20.08.2020 r.)

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast