Konkursy i wyniki oceny EFRR

Komunikat w ramach naboru 3/2018

Stowarzyszenie LGD Szlak Tatarski informuje, iż wprowadzono następujące zmiany w dokumentacji do naboru wniosków nr 3/2018 – PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.3.1 Kształtowanie przestrzeni publicznej, Nr naboru w GWA2014(EFRR): RPPD.08.06.00-IZ.00-20-017/18:

  1. W ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD zmianie uległ termin, do którego można składać wnioski w wersji elektronicznej XML za pomocą aplikacji GWA2014 (EFRR): tj. do 10 kwietnia 2018 r. do godziny 15:30. Pierwotnie było do 10 kwietnia 2018 r. do godziny 16:00.
  2. W załączniku nr 1 do Ogłoszenia Warunki Udzielenia Wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD, w rozdziale I. Termin składania wniosków, zmianie uległ zapis tj. Nabór wniosków o udzielenie wsparcia w wersji elektronicznej XML za pomocą aplikacji GWA2014(EFRR) będzie prowadzony od dnia 26 marca 2018 r. od godziny 08:00 do dnia 10 kwietnia 2018 r. do godziny 15:30. Pierwotnie było do dnia 10 kwietnia 2018 r. do godziny 16:00.

Termin, do którego można składać wnioski w wersji papierowej nie uległ zmianie.

Powyższe zmiany wynikają z godzin pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Jednocześnie informujemy, że dokonana aktualizacja obowiązuje od dnia 12 marca 2018 roku.

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast